Kandidát do senátu PČR

Demokracie jako nejobtížnější, ale zároveň nejlepší cesta

Když člověk neví jak začít, obvykle zase tak moc nepokazí, pokud se odvolá na minulost. A tak začnete třeba ve stylu už Staří Římané tohle věděli, už moudří Řekové o tom uvažovali. Není to sice příliš originální, ale obvykle vám to trochu rozváže jazyk a můžete začít. Čím? Pozváním na společné zastavení na poklopu typického kanálu ve městě Římě. Velmi často je na něm zkratka z kvarteta  písmen: S.P.Q.R. Tato zkratka vychází z latinské sousloví Senatus Populusque Romanus – Senát a lid římský. Vyjadřuje dva pilíře moci v antickém Římě: Senát a lid. Je mi jasné, že mnohým z vás koutek úst poskočil ironicky nahoru ve spojení senátu a kanálového poklopu kdesi ve městě na Tibeře. Ústava České republiky  definuje zákonodárnou moc Parlamentu ČR se dvěma komorami: Senátem a Poslaneckou sněmovnou. Písmena S.P.Q.R. z kanálového poklopu  zapadlé římské uličky se nás, s nadsázkou, také týkají. Berme je jako pozdrav z časů antiky, kdy se demokracie rodila, občas vyhrávala, jindy to zase projela na plné čáře. Jak už to také s demokracií, tím křehkým, komplikovaným, pracným, většinou nákladným, často i mnohomluvným pojmem chodí. Skoro by se  chtělo vyměnit všechny ty složité projevy kolektivní demokracie za něco pevného, jasného, solidního. Za někoho, kdo by uzavřel pevnou rukou všechny průduchy našich vnitřních nejistot a obav – jako   ta kanálová víka. Promiňte, nemám stejný názor. Budu ovšem vždy respektovat  vaše právo na ironii či kategorický nesouhlas. Samozřejmě, sousloví S.P.Q.R je lepší nechat římskému lidu a historikům. V roce 2018 však čekají náš region volby do Senátu PČR za volební obvod č. 47 – Náchod. Rozhodl jsem se těchto voleb zúčastnit jako kandidát   České strany sociálně demokratické. Získat podporu pro možnost kandidovat je jedna věc. Ta druhá je přesvědčit vás ve volbách, že výraz senát a lid není jen výstřední ozdoba na kanálové poklopy. Pomozte mi tu tisíce let starou značku S.P.Q.R. modernizovat  a vtáhnout do ní jasné prvky našeho regionu. Jen pevně doufám, že staří Římané neuplatní autorská práva, když spolu napíšeme: S.P.Q.N – Senatus Populusque Nachodensis – Senát  a lid náchodský. Budu se v příštích měsících snažit, abych toto sousloví, které jsem si zároveň zvolil  jako volební heslo, naplnil ryze konkrétním obsahem. Mohu nabídnout svoje zkušenosti z náchodské komunální politiky, kde působím v městském zastupitelstvu od roku 2002. Posledních osm let jsem členem městské rady, dva roky mám tu čest zastávat pozici neuvolněného místostarosty města Náchoda s gescí pro školství. Již dvacátým pátým rokem pracuji v novinách ECHO, které mi daly možnost sledovat dění v městech a obcích náchodského regionu. Demokracii chápu jako nejobtížnější, ale zároveň nejlepší cestu, která však nikdy nepovede k utopické společnosti. Stačí, když to bude společnost, která je spravedlivá, ctí zákony, garantuje osobní svobody a štafetu demokracie předává prostřednictvím svobodných voleb. Demokracie se rodila v antice. Jistě chápete, že poklopu římského kanálu, coby symbolickému pódiu pro moje krátké představení, tak nešlo odolat.

V úctě Mirek Brát