Místostarosta Náchoda

Neuvolněný místostarosta Náchoda s gescí pro školství, česko – polské projekty, partnerská města a zahraniční vztahy (levý snímek) s primátorem slovenského města Partizánske, doc.Josefem Božikem, (pravý snímek) se starostou lotyšského města Bauska Raitisem Abelnieksem

(dolní snímek) z „vítání občánků“ v obřadní síni náchodské radnice (foto:M.Hurdálek)