Nemám rád ty, co jezdí na tygrech

26. 9. 2018

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych usiloval o vaši důvěru v říjnových volbách do Senátu PČR. Jsem člověk s dlouholetou zkušeností z místní samosprávy. Šestnáct let jsem členem městského zastupitelstva v Náchodě, z toho osm let jsem členem náchodské městské rady, třetím rokem jsem neuvolněným místostarostou města Náchoda. Po celou dobu mého působení v komunální politice jsem si zároveň ponechal svoji civilní profesi novináře v regionálním periodiku, která mi umožnila poznávat problémy regionu. Nikdy jsem tento region neopustil kvůli jiným funkcím. Nejsem od reality odtržený profesionální politik, znám problémy lidí. Nechci si, v případě mého zvolení, postavit senátorskou lavici do osobní výlohy k jiným funkcím. V případě mého zvolení do senátu PČR se budu věnovat pouze a jen práci senátora. Pokud budu zvolen senátorem, zaměřím se na sbírání podnětů od jednotlivců i místních samospráv, v čem budu moci v příštích letech regionu jako senátor pomoci. Nicméně, hlavní úkol pro práci člena horní parlamentní komory vidím rovněž v důsledné a poctivé práci přímo v senátu. Práce přímo v regionu, práce v senátu. Správné vymezení a naplňování těchto dvou činností vidím jako hlavní a první úkol v případě mého zvolení členem senátu. Často se mě lidé ptají, co si myslím o senátu jako instituci našeho demokratického parlamentního systému. Zda považuji senát za důvěryhodný. Myslím si, že důvěryhodnost senátu záleží na důvěryhodnosti jeho členů a důvěryhodnosti rozhodnutí, které přijímá. Důvěra v senátory se jistě navýší, když nebudou tuto funkci vykonávat pouze jako přívažek k jiné vysoké veřejné funkci, ale budou se této práci naplno věnovat. Jako instituci považuji senát za důvěryhodnou a smysluplnou část našeho parlamentu. Je to zásadní pojistka demokracie. Funkci pojistek oceníme až v nějaké krizové situaci. Platí to v případě elektroinstalace i demokracie. Do požáru – v dějinném či hasičském smyslu slova, považujeme bohužel všechny pojistky za málo důležité. Pamatuji si jeden citát W.Churchilla, který říká: Diktátoři jezdí na tygrech, z nichž se bojí slézt. A ti tygři se stávají hladovými… Mám rád historii a nemám rád ty, co jezdí na tygrech. Senát je zásadní bariéra demokracie, na které si tygři (i ti, co je sedlají) vylámou zuby. I když je vždy politika hledání kompromisů, nechtěl bych nikdy   spolupracovat s jednotlivci a subjekty v okamžiku, kdy jejich činnost bude útočit na základní lidské svobody, na principy demokracie. Kandiduji do Senátu Parlamentu České republiky. Nebudu spolupracovat s těmi, jejichž konání by mohlo uškodit zájmům České republiky a občanům této země. Zlepšení politické kultury v naší zemi pro mě znamená návrat od bezbřehého pragmatismu, populismu a morální okoralosti k principům, které se snažíme učit ve školách již malé děti: Rozeznat pravdu od lži, mít na věc vlastní názor. A politici ke zlepšení     mohou přispět i tím, že nebudou sbírat různé funkce, ale budou se věnovat jedné činnosti. Potom budou obíhat v našem legislativním prostředí rozumné a prospěšné zákony a normy. V případě svého zvolení senátorem se chci naplno věnovat této práci. Pokud bych byl v těchto volbách zvolen i za člena Městského zastupitelstva v Náchodě (do kterého kandiduji), zůstanu pouze řadovým zastupitelem.   To je pro mě maximum možného souběhu veřejných funkcí. Novinářská a publicistická činnost, včetně prací na knihách, je pro mě koníčkem. Tento koníček si ponechám.

V úctě Mirek Brát