Schválení textu smlouvy mezi Náchodem a Ťačivem

9. 8. 2018

Rada města Náchoda přijala usnesení o navázání partnerských vztahů mezi Náchodem a městem Ťačiv na Zakarpatské Ukrajině. Pověřila mě zároveň přípravou   textu partnerské smlouvy. Tento dokument jsem následně městské radě předložil v češtině a ukrajinštině. Překlad do ukrajinštiny provedla  Mgr.Nataliya Dotsenko z Ukrajinského spolku v Hradci Králové. Byl jsem velmi potěšen, že rada města při svém srpnovém jednání schválila text partnerské dohody mezi Náchodem a Ťačivem  a doporučila městskému zastupitelstvu schválení uzavření partnerství mezi Náchodem  a Ťačivem včetně textu Dohody o partnerství a spolupráci mezi městem Náchod a městem Ťačiv.  Dohoda o partnerství si klade za cíl navázat a dále prohlubovat partnerské vztahy obou měst – města Náchod a města Ťačiv, a to v zájmu porozumění a přátelství mezi občany města Náchod a města Ťačiv, a rozvoje vzájemně prospěšné spolupráce mezi oběma partnery. V letošním roce slavíme 100. výročí vzniku Československa. Věřím, že Městské zastupitelstvo v Náchodě v září navázání partnerských vztahů mezi Náchodem a Ťačivem definitivně potvrdí. Náchod tím získá partnerské město v regionu, kde má Česká republika velmi dobrý kredit a jehož obyvatelé byli v první polovině 20. století součástí československých dějin.

Ťačiv na Zakarpatské Ukrajině.