Senatus Populusque Aquaticus IX.

6. 8. 2018

V devátém zastavení série víkendových variací z cest za sladkou vodou bych vás rád, prostřednictvím krátké videosekvence,  pozval pod hladinu Labe. Jedná se však o podobu evropského veletoku v „novorozenecké podobě“, kdy má ve Špindlerově Mlýně vzhled horské říčky mířící do přehrady Labská. Pod jeho zdejší hladinou, mezi pstruhy a střevlemi, si jen těžko můžeme představit tento evropský veletok v jeho finální podobě, kdy v Hamburku ústí do Severního moře. Dodejme, že Špindlerův Mlýn má jedno prvenství: Je prvním městem na Labi.