Senatus Populusque Aquaticus- opus finis

28. 9. 2018

Více než deseti zastavením ve světě pod vodní hladinou v česko- polském příhraničí jsem dal s nadsázkou název Senatus Populusque Aquaticus (Senát a lid vody). Měly vám zprostředkovat pohled pod vodní hladinu, která je možná někde blízko vás. My všichni jsem tak trochu lid vody. Bez vody se neobejde lidská civilizace ani člověk jako křehká biologická entita. Tématům vody (v řádcích zákonů a právních norem) bych se chtěl samozřejmě věnovat i v případě mého zvolení do Senátu PČR. Do přírody přichází podzim, voda chladne, ryby se stěhují do hlubších vod. Poslední díl vodní série – opus finis (abychom potěšili případné ctitele jazyka latinského) vás zavede do vod zatopeného písníku v Polsku v okrese Mieroszow. Obrazem i krátkou videosekvencí…