Životopis

Miroslav Brát, narozen 17.11.1969

Vzdělání: střední (Gymnázium Náchod), VŠ studia na Pedagogické fakultě Ústí nad Labem (obor český jazyk a literatura – dějepis) nedokončena

Zaměstnání: Od roku 1994 do současnosti, noviny ECHO Náchod, šéfredaktor

Publicistická činnost: autor 5 knih vydaných pražským nakladatelstvím Naše vojsko (knižní projekt Mare Nostrum 2007 – 2017)

Články v časopisech: Lidé a země, Rybářství,  Nová vodní revue, Nurkowanie (polský časopis), palubní magazíny společnosti Travel Service atd.

Spolupráce s novinami, rádii, dalšími časopisy

Veřejná aktivita: Od roku 2002 do současnosti člen Městského zastupitelstva v Náchodě, posledních sedm let člen městské rady, poslední dva roky neuvolněný místostarosta Náchoda

(v rámci práce v zastupitelstvu: předseda kulturní komise rady města, předseda komise prevence  kriminality, předseda kontrolního výboru)

Předseda MO ČSSD Náchod

držitel zbrojního průkazu, držitel průkazu vůdce malého plavidla, držitel potápěčské licence

Předseda dozorčí rady společnosti Lesy města Náchoda s.r.o. (obchodní společnost města Náchoda)

Další realizované aktivity: Spolupráce  s tiskovým oddělením KHK, asistentské pozice v rámci regionální senátorské  a regionální poslanecké kanceláře, podíl na tvorbě komunálních a krajských volebních kampaní

Oblíbené sporty: potápění, lyžování, plavání, ricochet

Oblíbené přísloví:

Mluvit pravdu má neobyčejné výhody. Člověk si pak nemusí pamatovat, co už kdy řekl.
(G.Chevallier – francouzský spisovatel)